Skip to content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nařizuje legislativní způsob, rozsah a formu jak nakládat s osobními údaji klientů.

Pro naši spolupráci zpracovávám pouze osobní údaje, které mi klienti dobrovolně poskytli. Konkrétně jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně korespondenční adresu pro účely fakturace, a to výhradně za účelem realizace domluvené služby.

Tyto údaje potřebuji z důvodu evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací.

Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, jsou určeny pouze pro zpracování naší spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.

Poznámky, které si během spolupráce vedu, mají pseudonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží výhradně pro moji osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení konzultací. Nikdy nejsou přístupné třetím osobám.

Nejsem klinická psycholožka, nevedu zdravotnickou dokumentaci dle příslušných zákonů.

Mé zacházení s údaji i poznámkami je v souladu s Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.