Skip to content

Individuální poradenství a terapie s využitím psychoterapeutických metod

Konzultace v Jilemnici nebo on-line.

„Prostor, kde se objevují možnosti.“

Důležité principy

Psychoterapii vnímám jako společnou práci na objevování žádoucí změny s respektem k unikátnosti každého klienta a jeho životní situace. Věřím, že je jednodušší a užitečnější vytvářet řešení než odstraňovat problém. V spolupráci se držím následujících principů:

Přijetí

Neexistuje dobré a špatné řešení, dobrá a špatná reakce, správné a nesprávné prožívání. V terapii nehledáme, co je normální, správné, co se doporučuje. Každý člověk má svou vlastní cestu, jejíž objevování a žití může být naplňující a uspokojující.

Nevyhnutelnost změny

Změna je jediná konstanta. Zkoumání drobných změn může být zdrojem užitečných podnětů ke tvoření a prožívání žádoucí změny.

Společné tvoření

Nové možnosti se „vynořují“ v rozhovoru, v dialogu. Velká část klientů mluví o tom, že hovořit o svých myšlenkách a pocitech s někým „cizím“, „nestranným“ a hlavně způsobem, který je v něčem jiný než obvyklé rozhovory, pomáhá k získání jiného náhledu na vlastní životní situaci. 

Efektivita

Snažím se pracovat tak, aby naše spolupráce směřovala k naplnění společného cíle nejsnadnější a nejpřímější možnou cestou.

Kdy je dobré zvážit terapii?

Když Vás něco trápí (např.: pocity smutku, úzkosti, dlouhodobé problémy, zvládání náročných životních situací), chcete ve svém životě něco změnit, potřebujete lépe porozumět sobě a svým vztahům, chcete se rozvíjet a růst.

IMG_0101

O mně

Vystudovala jsem sociální práci na Masarykově Univerzitě v Brně a velkou část své profesní cesty jsem se věnovala práci s dětmi a mládeží v sociálních službách, probačních programech, outdoorových i volnočasových aktivitách.

Mám za sebou pětiletý Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet Institut), oslovují mě další systemické a postmoderní směry (kolaborativní přístup, narativní přístup).

Pracuji pod supervizí a jsem frekventantkou mentoringového programu (SF Mentoring pro pomáhající profese).

Spolupracuji s Centrem psychologické podpory ve Vrchlabí a kolegyní psychoterapeutkou Mgr. Janou Mikáskovou, se kterou sdílíme společné prostory, podílíme se na společné intervizi a navzájem se můžeme vřele doporučit.

Radost mi dělá dobré čtení, pohyb, dobrodružství v přírodě a práce na zahradě.

CAP_odznak_radna_F_web

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů a psychoterapeutek, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství a podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Jak může probíhat naše spolupráce?

V rámci soukromé praxe nabízím sezení vždy ve čtvrtek v časovém rozmezí od 8:00 – 17:00. Na konkrétní hodině se domluvíme osobně.

Objednávat se můžete e-mailem, přes kontaktní formulář, případně ne tel. čísle +420 776 466 953. Na e-mail, zmeškaný hovor anebo SMS zprávu odpovídám do 24 hodin.

Jedno sezení trvá 55 minut, v případě potřeby a v případě sezení v přírodě může být sezení delší 90 – 120 minut.

Sezení jsou důvěrná, obsah spolupráce nikomu nesděluji. Řídím se Etickým kodexem České asociace pro terapii.

První sezení je prostorem pro vzájemné seznámení, vnímání a domluvu na tom, zda a jak je možné spolupracovat. Při domlouvání cíle i v průběhu spolupráce budeme společně reflektovat užitečnost sezení a ověřovat si, zda jdeme cestou, která Vám vyhovuje. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit.

Nabízím i možnost sezení on-line přes platformu GoogleMeet.

Po vzájemné domluvě může sezení proběhnout i venku v přírodě (například v hezkém a klidném prostoru zámeckého parku v Jilemnici).

IMG_20210521_210541

Ceník

Individuální terapie (55 minut)   800 Kč.

Individuální terapie (90 minut)  1100 Kč.

Individuální terapie (120 minut) 1400 Kč.

Platba je možná v hotovosti nebo po domluvě převodem na bankovní účet.

Pokud jste klientem některé z níže uvedených zdravotních pojišťoven, můžete (s největší pravděpodobností) získat příspěvek na psychoterapii. V roce 2023 přispívá na psychoterapii VZP, ZPMV, ZPŠ a ČPZP. Podrobnosti a náležitosti můžeme probrat osobně.

Kontakt

Do Žlábku 1312, Hrabačov, 514 01 Jilemnice

Osobní setkání probíhají v konzultační místnosti v prostorách Muzea popkultury.

+ 420 776 466 953
IČO 19661878